Tidenes resultat for Sparebank1 SMN, i år satses det på folkehelse

0
Banksjefene Jan Rune Hurlen og Marita Løvik Stadsnes i SpareBank 1 SMN kan glede seg over rekordresultat i 2018.

Fjorårets satsing på miljø med Plastaksjonen var en suksess. Hovedsatsing i år blir folkehelse.  Flere kunder og solid bankdrift har gitt et godt resultat i 2018. Det legger grunnlaget for at SpareBank 1 SMN kan dele ut 80 millioner kroner til gode formål i Midt-Norge. Hovedsatsing i år blir folkehelse.

Annonse

I fjor bygde SpareBank 1 SMN opp under FNs bærekraftsmål om livet under vann gjennom Plastdugnaden 2018. Da engasjerte banken mer enn 12.000 frivillige som samlet inn over 18.000 sekker med plastsøppel i hele regionen. Bare på Sunnmøre ble 250.000,- utdelt til lag og organisasjoner som var med på dugnaden.

 – Når det går godt for regionen går det også godt for banken. SpareBank 1 SMN har en lang tradisjon for å dele en stor andel av overskuddet med samfunnet, og årets sterke resultat gir oss mulighet til å prioritere lokale tiltak som fremmer folkehelse spesielt, sier banksjefene på Sunnmøre Marita Løvik Stadsnes og Jan Rune Hurlen i SpareBank 1 SMN. Sunnmøres befolkning skal få glede av dette i 2019. Her vil vi koble oss opp med lokale idrettslag, foreninger og kommuner for å sammen få ting til å skje!

Høy vekst

SpareBank 1 SMN fikk et resultat på 2090 millioner kroner i 2018, som er 262 millioner bedre enn året før. Regnskapet kjennetegnes av god bankdrift, reduserte tap på utlån, godt salg innen alle produktområder, gevinst ved salg av bankens hovedkontor samt høy vekst og mange nye kunder. 7000 personkunder og 1100 bedrifter valgte SpareBank 1 SMN som sin nye hovedbank i 2018.

Banken økte utlån til personkunder med 10,4 prosent til 98,7 milliarder kroner siste tolv måneder. Dette er betydelig høyere enn generell markedsvekst. Utlån til næringslivskunder økte med 4,1 prosent til 49,1 milliarder kroner, hvor veksten i hovedsak kommer fra småbedrifter og landbruk.

– Også 2018 ble et godt år for SpareBank 1 SMN. Vi har opprettholdt en høy vekst særlig i personmarkedet, godt salg innenfor de fleste produktkategorier og en utvikling innenfor alle forretningsområder i tråd med våre forventninger, sier banksjef Marita Løvik Stadsnes i SpareBank 1 SMN. Utlån til privatmarked på Sunnmøre økte med 10,35 % i 2018, betraktelig mer enn markedsveksten.

Vi opplever at kundene setter pris på vår lokale tilstedeværelse og vårt lokale engasjement. VI skal være mer enn en bank og ønsker å ta samfunnsansvar og sørge for at Sunnmøre er en velfungerende og blomstrende region. Vi rigger oss nå videre for ytterligere vekst og er svært tilfredse med at kundene liker vårt konsept, sier banksjefene på Sunnmøre.

Annonse
DEL