Sunnmørspolitiet advarer mot droner 17.mai

0

Politiet på Sunnmøre advarer mot filming under folkefesten 17. mai, og  lover bøteleggelse ved uvettig bruk av det nye folkeleketøyet.

Annonse
Kampanje 20 biler Pilote Løviknes

– Bruken av hobbydroner har den siste tiden hatt en massiv økning både her til lands og på verdensbasis. Politiet er urolig og frykter at noen kan falle for fristelsen til å bruke droner til fotografering i nærheten av store folkemengder på nasjonaldagen og andre arrangement som konserter, sier stabssjef Thorry Aakenes  i Møre og Romsdal politidistrikt.

Det er helt klare regler for hobbyflyging med droner. Regler som tar sikte på forebygge ulykker.

–  Det er klart at skulle en drone falle ned i folkemengde som det finst mange av på 17.mai, så vil det lett kunne føre til alvorlig personskade. Derfor er det viktig at hobbypiloter holder seg til reglene også denne dagen, sier Aakenes.

Luftfartstilsynet har utarbeidet følgende fem hovedregler for såkalt «dronelek» – det vil si bruk av droner på hobbybasis:

1: Du skal alltid kunne se dronen og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder.

2: Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner med mindre annet er avtalt.

3: Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken.

4: Ikke fly over festivaler, militære område eller sportsarrangement. Hold en avstand på 150 meter fra bygninger, folk og trafikk.

5: Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer.

Stabssjefen understreker at  de som driver med dronelek plikter å gjøre seg kjent med regelverket og at straffeansvar kan bli gjort gjeldende dersom det blir avdekket brudd på reglene.

– Den mest vanlige måten å reagere på i slike saker fra politiets side, er gjennom bøtelegging. Men dette må bero på en mer konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, sier stabssjefen i Møre og Romsdal politidistrikt.

Annonse
DEL