Sparebank 1 SMN fester grepet om Sunnmøre

0

Sparebank 1 SMN tar en stadig større del av markedet på Sunnmøre og økte bunnlinjen med 100 millioner kroner første kvartal. – Samfunnsengasjement og nærhet til kundene har vært en suksess, sier banksjef Marita Løvik Stadsnes.

Annonse
Løviknes kampanje 20 biler

Årets første tre måneder i SpareBank 1 SMN kjennetegnes av sterk ordinær bankdrift, høy vekst i antall kunder og godt salg innen alle produktområder, lavere tap og god soliditet.

Kraftig vekst i nye kunder

Banken er godt fornøyd med resultatet i første kvartal. Siste 12 måneder har utlånsveksten vært hele 10 prosent i privatmarkedet, langt høyere enn markedsveksten. En stor del av veksten er på Sunnmøre. Resultatet viser også en solid kundevekst med en økning på 1900 personkunder i årets tre første måneder.

Banksjef i SpareBank 1 SMN på Sunnmøre Marita Løvik Stadsnes

– Vår strategi bygger på en fygital tilnærming til markedet med effektivt samspill mellom digitale løsninger og dyktige rådgivere i banken. Dette er nok den viktigste årsaken til vår sterke vekst, sier banksjef på Sunnmøre Marita Løvik Stadsnes.

Vi tar mange nye kunder fra spesielt Sparebanken Møre og Nordea og merker at kundene foretrekker vårt tilbud med personlig rådgiver og lokal tilhørighet.

Vårt samfunnsengasjement, spesielt nå med Plastdugnaden, blir også svært godt mottatt av eksisterende og nye kunder.

Positivt i offshore

– I tillegg går det godt med næringslivet i hele markedsområdet, og vi ser en positiv utvikling for våre kunder innen offshore. Det har gitt oss lavere tap, legger Marita til.

I tillegg til høy utlånsvekst lykkes banken godt med salg av andre produkter som spareprodukter, regnskapstjenester og forsikringsprodukter. Innen eiendomsformidling er det en bedring for resten av året etter en periode med lavere aktivitet. Netto renteinntekter økte med 35 millioner kroner til 568 millioner sammenlignet med samme kvartal i fjor. Økningen skyldes økt volum på både boliglån og innskudd.

Lavere tap

Bankens tap er nær halvert fra samme kvartal i fjor til 48 millioner kroner, og er på sitt laveste nivå siden 2015.

– Restruktureringen innen offshore er gjennomført for denne gang, og utsiktene synes lysere som følge av høyere oljepris. Vi tar likevel høyde for at det kan komme nye utfordringer for denne bransjen om noen år. Dette forklarer tapsavsetningen i dette kvartalet, sier Marita Løvik Stadsnes.

Som meldt til Oslo Børs i går, har SpareBank1 SMN korrigert ren kjernekapitaldekning per 31. desember 2017 fra 14,9 prosent til 14,6 prosent. Korrigeringen påvirker ikke bokført egenkapital eller rapportert egenkapitalavkastning. Ren kjernekapitaldekning er uendret gjennom første kvartal 2018.

Bankens mål om ren kjernekapitaldekning på 15,0 prosent ligger fast, og banken legger til grunn at målet oppnås uten spesielle tiltak innen årets utgang.

Optimismen større enn på seks år

SpareBank 1 SMNs forventningsbarometer per april 2018 viser at optimismen blant midtnorske bedriftsledere er større enn på seks år. I alt 600 ledere er blitt bedt om å vurdere sin bedrifts utsikter neste tolv måneder. Svarene er oppsummert i en indikator, som viser bedriftsledernes tro på framtida basert på sysselsetting, omsetning og lønnsomhet.

I Trøndelag og Møre Romsdal har indikatorverdien økt med fem prosentpoeng siden i fjor høst til 36 prosent. Det er særlig forventningene til sysselsetting som er blitt større.

Regnskap per første kvartal 2018 – hovedtall:
• Resultat før skatt: 596 mill. kr (466 mill. per første kvartal 2017)
• Resultat etter skatt: 466 mill. kr (367 mill.)
• Egenkapitalavkastning: 11,2% (9,4%)
• Vekst i utlån: 7,9 % (8,1%)
• Vekst i innskudd: 8,2% (9,9%)
• Tap på utlån: 48 mill. kr (89 mill.)
• Ren kjernekapitaldekning: 14,6% (14,7%)
• Resultat per egenkapitalbevis: 2,21 kr (1,74)

Annonse
DEL