Se hvordan grønnsakene dyrkes med fiskegjødsel

0

Går det an å dyrke grønnsaker i vann fra settefiskanlegg? Det var spørsmålet Vibeke Evensen stilt seg selv. I fabrikklokalene til møbelprodusenten Helland startet hun en studentbedrift gjennom NTNU. Bedriften Lotics som skulle teste ut dyrkingsmetoden som kalles aquaponics. I 2015 tok de 3. plass  i den europeiske konkurransen for Studentbedrifter i regi av Ungt Entreprenørskap. 

Annonse
Fritid 2019

DEL