Rekordtrafikk på Vigra

0

I 2018 reiste 1.120.639 passasjerer over Ålesund lufthavn Vigra. Aldri før har så mange reist over lufthavna i et år. Den gamle rekorden var fra 2014 da det var 1.103.574 passasjerer som benyttet lufthavna.

Annonse

I forhold til 2017 har antall passasjerer økt med 53.097, noe som tilsvarer en økning på 5 %.  Innlandstrafikken har økt med 3,4 % og utlandstrafikken med 9,6 %.

Det er spesielt rutene til Gdansk i Polen og Kaunas i Litauen som står for veksten i utlandstrafikken

Annonse
DEL