Overskudd på Vigra

0
Ålesund lufthavn, Vigra fikk et driftsresultat etter avskrivninger på 21,5 millioner kroner i 2017

Ålesund lufthavn, Vigra fikk et driftsresultat etter avskrivninger på 21,5 millioner kroner i 2017.

Annonse
Kampanje 20 biler Pilote Løviknes

Med det er Vigra en av de 8 lufthavnene i Avinor som kan vise til overskudd i 2017. Avinor eier og drifter 45 lufthavner. Overskuddet på de 8 lufthavnene bidrar til å finansiere driften av de andre 37 lufthavnene i Avinor.

De øvrige 7 lufthavnene som gikk med overskudd i 2017 er: Gardermoen, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø, Bodø og Kristiansand.

Ålesund lufthavn, Vigra fikk et driftsresultat etter avskrivninger på 21,5 millioner kroner i 2017
Annonse
DEL