Nå er de nye gatenavnene klare

0
Storgata i Brattvågen heter nå Brattvåggata

De fem kommunene har sagt sitt og alle veiene som måtte endre navn på grunn av kommunesammenslåingen har fått nye navn. Rundt 70 veier i de fem kommunene Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund hadde like eller for like navn.

Annonse

Bakgrunnen for de nye navnene er forskriftene om at en kommune ikke kan ha veier eller gater med samme eller for like navn innenfor kommunegrensene. Dette er spesielt viktig for å unngå misforståelser hos nødetatene.

Innbyggere, bydelsutvalg og kommunedelutvalg har kommet med forslag til navneendringer. Navnerådene og bydelsutvalgene i de fem kommunene har valgt et forslag for hver gate. Forslagene er vurderte og justerte av Språkrådet før politikerne i de fem kommunene har godkjent de nye gatenavnene.

Haram

16 gater i Haram har skiftet navn på grunn av kommunereformen:

Bakkane heter nå Gamlemsbakkane
Fjelltun heter nå Fjellheim
Gjerdet heter nå Bakkegjerdet
Hamnevegen heter nå Lausundvegen
Haugvegen heter nå Haugstadvegen
Johanmarka heter nå Ingridmarka
Jordmorvegen heter nå Jordmorbrauta
Kalvøyvegen heter nå Pampusvegen
Kyrkjevegen heter nå Kyrkjestien
Lyngvegen heter nå Ospevegen
Sjøvegen heter nå Kaivegen
Skulevegen heter nå Skulesvingen
Storgata heter nå Brattvåggata
Sætrevegen heter nå Timbredalsvegen
Åslia heter nå Kvennhusåsen
Støvegen heter nå Flemsvegen

Sandøy

Det er åtte veger som har skiftet navn i Sandøy:

Breivikvegn er blitt til Breivikstranda
Haugevegen er blitt til Hauglyvegen
Kringsjåvegen er blitt til Linningsvegen
Lunda er blitt til Lundavegen
Markavegen er blitt til Brunvollsmarka
Molovegen er blitt til Nausthaugen
Remmavegen er blitt til Fagerhaugen
Steinvågvegen er blitt til Målbekkvegen

Den foreslåtte navneendringen Sjøvegen gikk ut på grunn av grensejustering mot Aukra.

Skodje

16 veger i Skodje må endre navn på grunn av kommunesammenslåingen:

Bergsvegen blir til Bergsbakken
Einevegen blir til Einebærvegen
Fjellvegen blir til Nihusvegen
Gamlevegen blir til Grindvikvegen
Gjerdevegen blir til Ole Andreas-gjerdet
Karolusplassen blir til Grindvikvegen
Myrbakken blir til Hjellmyrbakken
Nakkevegen blir Simengjerdet
Nesvegen blir Nesgardsvegen
Porsevegen blir Sørlivegen
Reitane blir Skodjereite
Remevegen blir Gomervegen
Skulevegen blir Vallemyrane
Storfjordvegen blir Indreviksvegen
Torevegen blir Toregarden
Ådalsvegen blir Ådalen allé

Ørskog

14 veger i Ørskog må endre navn på grunn av kommunesammenslåingen:

Einavegen får navnet Einabakkane
Gjerdsvegen får navnet Gjerdsbrauta
Grytalivegen får navnet Lauparvegen
Kleivavegen får navnet Olaus Abelseth-vegen
Kyrkjevegen får navnet Elling O. Wallbøes veg
Skogvegen får navnet Skogen
Liavegen får navnet Liagardsvegen
Naustvegen får navnet Presteøyra
Vestresætervegen får navnet Vestrefjellvegen
Øvstevegen får navnet Grimsmyrvegen
Lyngvegen går ut og blir knytta til/får navnet Einabakkane
Smibakken går ut og blir knytta til/får navnet Prestegardsvegen
Idrettsvegen går ut
Skulevegen går ut

Ålesund

Ålesund har 20 veger som må skifte navn:

Gjerdevegen blir Sperrebakken
Hansvegen blir til Nedre Ellingsvegen
Reitevegen blir Øvre Stokkereitane
Fergevegen blir Gamle Fergevegen
Grytavegen blir Skolestigen
Niklavegen blir Niklagarden
Sjøvegen blir Pilabakken
Stigen blir Asøystigen
Knutgarden blir Knuthaugen
Slettevegen blir Magerholmdalen
Storfjordvegen blir Flisnesbakken
Gjerdsvegen blir Gamle Gjerdsvegen
Haugen blir Østre Hatlaåsen
Langhaugen delast i to veger og blir til Øvre Langhaugen og Nedre Langhaugen
Remavegen bli Bolsethvegen
Bredelia blir Bredelibakken
Ludviksplass blir Tofthagen
Tuevegen blir Øvre Tuevegen
Olaus Fjørtoftsveg går ut
Hjellevegen går ut

Annonse
DEL