Mange flere ladeplasser på Vigra

0

Det er nå foretatt en betydelig økning i antall ladeplasser for elbiler ved Ålesund lufthavn, Vigra.

Annonse

På parkeringsanlegg P3 er det etablert 24 nye ladeplasser. Kapasitetsøkningen skjer som følge av at andelen elbiler som parkerer ved lufthavna er økende.

Inntil videre er prisen for ladingen bakt inn i parkeringsprisen. Etter hvert vil det imidlertid bli en ren pris for parkering, og at betaling for lading skjer via en app.

Annonse
DEL