God drift for Sparebank1 SMN

0
Banksjef Næringsliv Jan Rune Hurlen og Banksjef Privatmarked Marita Løvik Stadsnes i Sparebank1 SMN. Foto: Kristin Støyle

SpareBank 1 SMN fikk et resultat på 1209 millioner kroner per første halvår i år, en økning på 433 millioner fra samme periode i fjor. Økningen skyldes god utvikling i ordinær drift samt ekstraordinære finansinntekter og salgsgevinst.

Annonse

Årets første seks måneder i SpareBank 1 SMN kjennetegnes av sterk ordinær drift både i banken og i datterselskapene, høy vekst i antall kunder og lave tap. Den sterke resultatframgangen er også preget av finansiell gevinst på 90 millioner kroner som følge av fusjon av selskapene Vipps, Bank Axept og Bank ID samt salg av bankens hovedkontor i Trondheim som ga en gevinst på 150 millioner.

– Vi er godt fornøyd med resultatet i første halvår. Resultatet dras betydelig opp gjennom to ekstraordinære poster, men også den underliggende driften i konsernet er god. Vi lykkes med vår strategi som bygger på effektivt samspill mellom digitale løsninger og dyktige rådgivere i banken. En viktig jobb fremover blir å fortsette å levere de beste kundeopplevelsene, sier banksjefene Jan Rune Hurlen og Marita Løvik Stadsnes i SpareBank 1 SMN på Sunnmøre.

– I tillegg til høy utlånsvekst gleder vi oss over godt salg av andre produkter og tjenester samt god resultatutvikling i datterselskapene EiendomsMegler 1 Midt-Norge, SpareBank 1 Regnskapshuset SMN, SpareBank 1 Finans Midt-Norge og SpareBank 1 Markets, sier banksjefene.

Styrket markedsposisjon

SpareBank 1 SMN har økt utlån til personkunder med 10,6 prosent til 104,1 milliarder kroner siden halvårsskiftet i fjor. Bare i 2018 har banken fått 4300 nye personkunder. Dermed har banken styrket sin ledende markedsposisjon i Midt-Norge.
– Vi opplever at vår lokale tilstedeværelse og vårt lokale engasjement begeistrer både eksisterende og nye kunder. Vi ønsker å være merkbart tilstede i regionen, sier Marita Løvik Stadsnes.

Utlån til næringslivskunder økte med 2,0 prosent til 50,7 milliarder kroner. Veksten kommer i hovedsak fra små bedrifter med 400 nye kunder i perioden, og som er i tråd med bankens plan. Netto renteinntekter økte med 83 millioner kroner til 1149 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig økt volum på både boliglån og innskudd.

Lave tap

Bankens tap i første halvår ble 127 millioner kroner, som er 48 millioner lavere enn i samme periode i fjor. Økningen fra første til andre kvartal i 2018 er i stor grad knyttet til effekter av internasjonal regnskapsstandard (IFRS).
– Bankens engasjementer innen oljeservice er etter vår vurdering ferdig restrukturert , men vi legger til grunn at det kan komme nye utfordringer i denne sektoren. Derfor har vi foretatt nye avsetninger for tap også i andre kvartal, sier Jan Rune Hurlen.

Bankens mål om ren kjernekapitaldekning på 15,0 prosent ble nådd per første halvår.

Regnskap per første halvår 2018 – hovedtall:

  • Resultat før skatt: 1345 mill. kr (984 mill. per første halvår 2017)
  • Resultat etter skatt:  1209 mill. kr (776 mill.)
  • Egenkapitalavkastning: 14,4% (9,9%)
  • Vekst i utlån: 7,6 % (8,5%)
  • Vekst i innskudd: 6,3% (12,7%)
  • Tap på utlån: 127 mill. kr (175 mill.)
  • Ren kjernekapitaldekning: 15,0% (14,9%)
  • Resultat per egenkapitalbevis: 5,75 kr (3,66)
Annonse
DEL