Flere sjømatprosjekter i Møre og Romsdal

0
Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) er glad for at så mange sjømatbedrifter søker Skattefunn.

Flere søker Skattefunn for å forske frem nye løsninger og tjenester i sjømatnæringa. I Møre og Romsdal har Forskningsrådet fått inn 91 Skattefunn-søknader knyttet til sjømat. Det er en kraftig økning fra 63 søknader i 2015.

Annonse

– Det skjer utrolig mye spennende i sjømatnæringa, og bedriftene viser en imponerende evne til å tenke nytt. Forskning og utvikling er nøkkelen til suksess, og jeg er glad for at så mange sjømatbedrifter er på banen, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp).

Forskningsrådet har mottatt nesten 4000 søknader til SkatteFUNN i 2018, og for første gang var det det over 3 000 ulike bedrifter som søkte ordningen. Sjømat er den nest største næringen blant søknadene. IKT er størst med 626 søknader. De øvrige næringene er petroleum, olje og gass og bygg og anlegg. Disse næringene har vært de fire største gjennom flere år.

Les også: Ekslusiv rekefangst på Sunnmøre

– Det er bra at så mange bedrifter har søkt SkatteFUNN. Det viser at vi har bedrifter som tenker utvikling og innovasjon og som ønsker å utvikle nye og bedre produkter, tjenester eller prosesser. Det trenger Norge når vi skal skape nye arbeidsplasser og skape verdier fremover, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Før sommeren evaluerte Samfunnsøkonomisk analyse AS SkatteFUNN-ordningen og konkluderte med at SkatteFUNN øker FoU-investeringene i næringslivet generelt, og er spesielt velegnet for små og mellomstore bedrifter. Av de 3038 bedriftene som har sendt inn søknad i år, er hele 2557 små og mellomstore bedrifter.

Les også: Verdens best betalte sjømatprodukt kan høstes på Sunnmøre

– Sammen med evalueringen som kom før sommeren viser dette at SkatteFUNN er et virkemiddel som faktisk får norsk næringsliv og spesielt de små og mellomstore bedriftene til å satse på forskning og utvikling, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen

SkatteFUNN-ordningen har hatt en kraftig vekst de siste årene, og har steget med 107 prosent fra 2013 til 2018.

 

 

 

Antall garantisøknader 2018

Antall garantisøknader 2017 Antall garantisøknader 2016 Antall garantisøknader 2015
Akershus 13 10 11 5
Aust-Agder 3 2   1
Buskerud 3   5 2
Finnmark 20 7 10 11
Hedmark   3 3  
Hordaland 116 125 68 38
Møre og Romsdal 91 70 82 63
Nordland 55 74 64 49
Nord-Trøndelag 70 (Trøndelag) 11 26 7
Oppland 2 3 1 1
Oslo 14 18 20 11
Rogaland 41 50 37 20
Sogn og Fjordane 11 26 15 11
Sør-Trøndelag 70 (Trøndelag) 55 44 29
Telemark 1 2 2 1
Troms 18 15 24 12
Vest-Agder 10 4 10  
Vestfold 3 1 9 1
Østfold 2 1 4 3
Totalsum 473 477 435 265
Annonse
DEL