Flere reiste til utlandet fra Vigra i mars

0

I mars reiste 86.319 passasjerer over Ålesund lufthavn, Vigra. Det er en økning på 1,6 % sammenlignet med mars 2017.

Annonse
Kampanje 20 biler Pilote Løviknes

Økningen kommer på tross av at årets påske kom i mars, mens påsken i 2017 var i april. Flytrafikken i påskemåneden er lavere enn i en normalmåned, spesielt fordi forretningstrafikken er sterkt redusert i påsken, og flyselskapene tilpasser derfor tilbudet til en lavere etterspørsel.

Årsaken til trafikkveksten ligger i en kraftig økning i antall utlandspassasjerer. Sammenlignet med samme måned i fjor, økte utland med 21 %. Alle utlandsrutene økte i mars, men veksten var størst på rutene til Gdansk, Kaunas og Amsterdam. Innlandstrafikken ble redusert med 3 % i mars.

Hittil i år er veksten i passasjerer på 4,2 %.

Annonse
DEL