Dette tror sjømatnæringen på Sunnmøre om fremtiden

0

Det ligger et stort og uforløst potensiale i sjømatproduksjon på Sunnmøre. Det mener næringen selv. Gjennom en programserie har Maxlokal sett på mange av de nye mulighetene i havrommet. Mye ligger allerede til rette for fødsel av nye næringer som kan skape mange arbeidsplasser og store inntekter til regionen.

Annonse

– Vi må bli flinkere til å foredle produktene og finne nye fangst og produksjonsmetoder. Den marine næringen på Sunnmøre har en veldig sterk posisjon som vi må ta vare på ved å tenke langsiktig.

Annonse
DEL