Opphever bålforbud

0

Nå er det håp for St.Hans bål etter at brannsjefen har opphevet bålforbudet. Siden mandag 28. mai 2018 har det vært forbud mot bruk av åpen ild. Nå er nedbøren tilbake, og fra og med fredag 15. juni er bål- og grillforbudet utenfor egen hage og veranda i kommunene Ålesund, Giske og Haram opphevet for denne gang.

Rikelig med nedbør

Annonse
Løviknes kampanje 20 biler

Det er ventet rikeleg med nedbør som gjør at gress og annen vegetasjon er fuktig og begynner å bli grønt slik at brannfaren ikke lenger er like stor.

– Vi vil minne om at det i tiden 15. april til 15. september er forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheteten av skog og mark, uten tillatelse fra brannsjefen.

Etter flere uker med tørt og varmt vær har planter og busker vokser fort.

Nå gjelder det ordinære bålforbudet.

Brannvesenet minner om at det i perioden 15. april til 15. september generelt ikke er lov å gjære opp bål ute i naturen. Du kan grille i din egen hage eller grille på egnede plasser i for eksempel parkområde eller i strandkanten. Det finnes og kommunalt tilrettelagte grill- og bålplasser, som kan brukes hele året. Det er tillatt å gjøre opp ild der det klart ikke kan medføre brann. All bålbrenning blir gjort på eget ansvar.

Annonse
DEL