I over 100 år har familen Myklebust drevet med hvalfangst.  – I sesongen 2017 var vi bare 12 båter ute på vågehvalfangst, på 50-tallet var vi mer enn 300 båter mimrer en av sunnmøres siste hvalfangere, Ole Mindor Myklebust.

Annonse
Gardane langs Storfjorden

– For å kunne fangste så mye fisk som vi gjør i dag, må vågehvalkvoten økes mener Myklebust. Fjorårets kvote var på 999 vågehval, mens fangsten bare var på 438 dyr. Det antallet var det laveste på mange år, ifølge Nærings- og fiskeridepartementet.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022